Oferta


Pełna księgowość

  • opracowywanie planów kont;
  • opracowywanie polityki rachunkowości;
  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
  • księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki;
  • prowadzenie rejestrów podatku VAT;
  • sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości;
  • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
  • sprawozdania do urzędu statystycznego;

 

Księga przychodów

Ryczałt ewidencjonowany

Płace i ZUS